»  FUSUMA
»  LAMPY
»  MEBLE
»  NOŻE
»  OGRÓD
»  PARAWANY
»  POŚCIEL
»  ROLETY
»  UPOMINKI

REGULAMIN SKLEPU DUCH JAPONII

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep internetowy znajdujący się na stronie www.duchjaponii.pl jest własnością firmy

ARKUS B & M
ul. Odrzańska 11
55-003 Czernica

Stroną dokonującą zakupów w sklepie internetowym Duch Japonii, zwaną dalej Kupującym może być tylko i wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub firma.

Wszystkie ceny podane w serwisie są wyrażone w złotych polskich i są cenami BRUTTO i zawierają podatek VAT.

Wszystkie produkty z oferty sklepu są fabrycznie nowe i objęte pełną gwarancją producenta.
Zastrzegamy sobie prawo do wycofywania poszczególnych towarów ze sprzedaży lub zmiany ich specyfikacji.

Sklep Duch Japonii nie określa minimalnej kwoty zamówienia.

2. ZAMÓWIENIA

Zamówienia na towary oferowane w sklepie internetowym przyjmowane są poprzez formularz zamówieniowy umieszczony na stronie internetowej lub drogą elektroniczną poprzez złożenie zamówienia na adres e-mail: duchjaponii@duchjaponii.pl. Nieprawidłowo wypełnione zamówienia nie będą rozpatrywane.
Termin realizacji wynosi od 2 do 21 dni roboczych od dnia potwierdzenia zamówienia, jednak termin ten może się wydłużyć z przyczyn niezależnych od Duch Japonii.

W przypadku płatności przelewem za datę potwierdzenia zamówienia przyjmuje się datę wpływu należności na konto firmy. Zamówienia potwierdzone w godzinach popołudniowych oraz w dni wolne są realizowane najwcześniej w następnym dniu roboczym.

W uzasadnionych przypadkach sklep internetowy Duch Japonii zastrzega sobie prawo niezrealizowania zamówienia i zwrotu wpłaconych pieniędzy.

3. DOSTAWA

Towary dostępne w sklepie internetowym Duch Japonii wysyłane są:

- priorytetową przesyłką pocztowa dla towarów poniżej 3 kg,

- za pośrednictwem kurierów.
Standardowo termin wysyłki to 2 - 21 dni roboczych, jednak może się on wydłużyć z przyczyn nie leżących po stronie sklepu, za co nie ponosi on odpowiedzialności.

Standardowo osoby fizyczne i podmioty gospodarcze fakturę VAT otrzymają pocztą.

W trakcie odbioru przesyłki kupujący ma prawo po podpisaniu listu przewozowego, w obecności kierowcy sprawdzić stan techniczny oraz zawartość przesyłki. Należy zwrócić szczególną uwagę na wszelkie uszkodzenia opakowania czy też taśm zabezpieczających. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostawy z zamówieniem lub uszkodzenia przesyłki należy w obecności kierowcy spisać odpowiedni protokół i nie odbierać przesyłki. W innym przypadku reklamacji nie uwzględnia się. Razem z przesyłką dostarczana jest dostępna dokumentacja.

Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest karta gwarancyjna, którą Klient otrzymuje wraz z zamówionym towarem oraz dowód zakupu w przypadku towaru nie posiadającego odrębnej karty gwarancyjnej.

Koszt transportu są każdorazowo podawane w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia. Kwota ta zostanie doliczona do rachunku.

Właściciel sklepu Duch Japonii nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia spowodowane złą pracą firm transportowych dostarczających zakupiony towar.

4. SPOSÓB PŁATNOŚCI

- Przelewem na konto firmy. Towar jest wysyłany po wpłynięciu należnej kwoty na konto firmy.

Za pobraniem.

W przypadku zamówienia powyżej 3000,- zł na więcej niż jeden produkt mozliwe jest udzielenie indywidualnego rabatu. Rabat może zostać anulowany, jeżeli klient nie dotrzymuje terminów zapłaty.

Przy zamówieniach na kwotę powyżej 1000,- PLN Duch Japonii zastrzega sobie prawo indywidualnego ustalenia warunków płatności.

5. GWARANCJA

Na zakupiony towar kupujący otrzymuje gwarancję producenta, jezeli producent takowej gwarancji udziela. Na wszystkie produkty obowiązuje rekojmia zgodnie z Kodeksem Cywilnym.

6. ZWROT TOWARU

Klient może dokonać na swój koszt zwrotu zakupionego towaru w terminie 10 dni od daty otrzymania przesyłki pod warunkiem, iż towar nie jest uszkodzony, jest w oryginalnym opakowaniu z kompletem otrzymanej dokumentacji oraz nie nosi śladów eksploatacj oraz jesli towar nie jest wykonywany-produkowany indywidualnie. Zwrotowi nie podlega usługa*.W tej sytuacji klient zwraca również sklepowi poniesione koszty wysyłki do klienta. Zwrot należności za zwrócony towar nastąpi w ciągu 7 dni od daty otrzymania towaru na wskazane przez klienta konto bankowe. Nie przyjmujemy zwrotu towaru za pobraniem.

W przypadku nie uznania reklamacji towar zostanie odesłany na koszt Kupującego.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wszystkie podane w serwisie ceny nie są ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Zdjęcia produktów w nieznacznym stopniu mogą różnić się od ich faktycznego wyglądu. Znaki towarowe, nazwy produktów oraz ich zdjęcia są własnością producentów i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.

Wszystkie dane klientów podawane podczas rejestracji przetwarzane są zgodnie z "Ustawą o ochronie danych osobowych" z 29 sierpnia 1997r. i wykorzystywane są jedynie do realizacji zamówienia oraz nie są udostępniane osobom postronnym. Poprzez złożenie zamówienia w Sklepie Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie przez firmę ARKUS Broker & Management  danych osobowych podanych w formularzu zamówienia w stopniu niezbędnym do realizacji zamówienia oraz celów ewidencyjnych. Każdy Klient ma zagwarantowane prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych osobowych, może się także zwrócić z prośbą o skreślenie go z listy klientów. Firma ARKUS Broker & Management  zobowiązuje się nie udostępniać żadnych danych osobowych swoich klientów, zarówno danych adresowych, jak i adresów email, w celach niezwiązanych z realizacją zamówień.

W razie jakichkolwiek wątpliwości oraz zapytań prosimy o kontakt telefoniczny lub pocztą elektroniczną pod adres:

duchjaponii@duchjaponii.pl

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Składając zamówienie Kupujący akceptuje powyższy regulamin.


 
   
 

        

*usługa- obejmuje wykonie ścianek shoji, futonów i łóżek